Zavod za fiziku | Department of Physics and Biophysics |

Zavod za fiziku osnovan je 1. srpnja 1942. godine, kada je za predstojnika izabran dr.sc. Božo Metzger. Sve doakademske godine 1934/35 nastava fizike odvijala se na Zavodu za fiziku Filozofskog fakulteta na kojemu su studenti veterinarske medicine zajedno sa studentima filozofije pohađali nastavu prof. dr. Stanka Hondla.

Danas se nastava fizike za studente prve godine integriranog diplomskog i preddiplomskog studija sastoji od predavanja i praktičnog rada. Cilj je studente upoznati s osnovnim principima prirodnih zakona zbog što boljeg razumijevanja procesa u biološkim sustavima. Studenti kroz predavanja i praktičan rad upoznaju različite metode i uređaje koji će im zasigurno zatrebati u svakodnevnom životu i znanstvenim istraživanjima.

Skripta za praktikum (inačica na hrvatskom jeziku).

Predstojnik Zavoda za fiziku
Pašić Selim